Informații de Interes Profesional

Certificatul Profesional Curent

Farmaciștii care doresc să își exercite profesia în afara granițelor tări, farmaciştii care vor deţine funcţia de farmacist şef într-o unitate farmaceutică, în cazuri de înfiinţări de noi unităţi farmaceutice, precum şi a schimbărilor farmacistului sef – pentru cei care vor prelua funcţia de şef, le este necesar Certificatul Profesional Curent

Pentru a obtine Certificatul Profesional Curent trebuie sa va adresati colegiilor judetene

Cum se procedeaza

Certificatul Profesional Curent va fi întocmit de către Colegiul Farmaciştilor din România şi eliberat de colegiul teritorial la care este înregistrat solicitantul

În termen de maxim trei zile de la primirea solicitării de eliberare a Certificatului Profesional Curent, colegiul teritorial va transmite Colegiului Farmaciştilor din România cererea tip pentru întocmirea şi eliberarea documentului

În termen de maximum 30 zile de la primirea cererii, C.F.R. va întocmi certificatul şi îl va transmite colegiului teritorial

Colegiul teritorial, va întocmi un Registru de evidenţă – cu datele de identificare a Certificatelor Profesionale Curente eliberate farmaciştilor din judeţul respectiv – şi le va remite solicitanţilor sub semnătură de primire.

Documente necesare

1. cerere tip;
2. copie a diplomei de licenţă;
3. copie a Certificatului de membru al Colegiului Farmaciştilor din România;
4. copia actului de identitate sau a paşaportului solicitantului;
5. copii ale documentelor privind specialităţile obţinute;
6. atestarea colegiului teritorial la care este înregistrat farmacistul solicitant, privind existenţa sau nu a suspendării dreptului de exercitare a profesiei de farmacist ori a unei interdicţii temporare sau definitive în acest sens.

Valabilitatea

Certificatul Profesional Curent este valabil de 3 luni de la data emiterii

Pentru mai multe informații, adresati-va colegiului farmacistilor.

cerere_farmacist_cf_Deciziei_CFR_2_2019_pt_intocmire_si_eliberare_CPC

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)